Nauji, švieži, Eivaro paliesti ordinai UŽ NUOPELNUS iškeliauja į Daiktų viešbutį :)

Mieli, gerbiami nusipelnę žmonės! Tie, kurių indėlis į šį gyvenimą jau įvertintas – jau turite apdovanojimą už nuopelnus – LABAI PRAŠAU nesislėpkit :) siųskit foto su medaliais :) Lai visas pasaulis sužino apie jus.

Reklama